infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Grŵp Cymorth Dystonia UK - De Cymru

OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH.

Mae Dystonia UK yn elusen sy'n darparu cefnogaeth, eiriolaeth a gwybodaeth i unrhyw un y mae'r cyflwr symud niwrolegol o'r enw dystonia yn effeithio arno. Sefydlwyd grŵp cymorth De Cymru yn 2012 ac mae'n cyfarfod i roi cyfle i aelodau glywed siaradwyr a chwrdd am goffi a sgwrs. Mae'r grŵp yn cwrdd 3/4 gwaith y flwyddyn mewn amrywiaeth o leoliadau. Fel arfer mae siaradwr a chyfle i gael sgwrs a choffi ac i rannu profiadau a syniadau. Mae'r grŵp hefyd yn gweithredu tudalen Facebook i ganiatáu i bobl gadw mewn cysylltiad rhwng cyfarfodydd. Trefnir y grŵp gan 2 wirfoddolwr.