infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

(TEULUOEDD YN GYNTAF) - Cefnogi’r Teulu

Lleoliad

Cyswllt

01685 725171

Cefnogi’r Teulu mae hwn yn rhan o Lwybr y Blynyddoedd Cynnar Dechrau’n Deg / Teuluoedd yn Gyntaf a’i nod yw darparu i deuluoedd sy’n gymwys am Ddechrau’n Deg y cyfle i ddatblygu sgiliau rhianta a’r hyder i’w galluogi i gefnogi datblygiad corfforol, emosiynol ac addysgiadol eu plentyn fel bod yr holl deulu’n gallu mwynhau bywydau sy’n fwy cadarnhaol ac ystyrlon.
Gallant gynorthwyo teuluoedd i gael eu budd-daliadau/hawliadau, darparu gwybodaeth ac arweiniad i deuluoedd i ymrymuso teuluoedd i gefnogi eu hunain yn annibynnol ac felly gwella eu gwydnwch a’r gallu i ymdopi.
Byddant yn darparu cyfle i rieni/gofalwyr i gael gwrandawiad