infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

KidStop ~ Chill 'n Play

Lleoliad

Visitable Address

Ffynone Road Swansea

Cyfeiriad post

Ffynone Road Swansea

Cyswllt

01792 472828

Os oes gennych chi blentyn cyn ysgol ag anghenion ychwanegol ac yn gweld bod grwpiau plant bach prif ffrwd yn rhy brysur a llethol, yna beth am ddod draw i KidStop?

Ein nod yw creu amgylchedd diogel, ymlaciol ac ysgogol priodol sy'n eich galluogi i ymlacio a mwynhau diod boeth a chwmni, tra bod eich plentyn yn archwilio, yn chwarae ac yn datblygu cyfeillgarwch.

Beth allwch chi ei ddisgwyl?
- amgylchedd diogel, ysgogol priodol;
- amrywiaeth o deganau sy'n briodol i ddatblygiad eich plant;
- chwarae synhwyraidd;
- te, coffi, diodydd oer a byrbrydau;
- lle mawr i'ch plentyn chwarae ac archwilio;
- canu ac arwyddo gyda Mr Tymbl;
- lle tawel os oes angen;
- digwyddiadau arbennig bob tymor;
- parcio am ddim (ar y stryd) - symud y conau - maen nhw wedi cael eu rhoi yno i chi;
- dealltwriaeth a chefnogaeth wrth i'ch plentyn drosglwyddo i'r ysgol.

Felly dewch draw i fuddsoddi mewn ychydig o hunanofal! Bydd croeso mawr i chi a'ch un bach!