infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Links Grymoedd Cyfun

Lleoliad

Cyswllt

01554757957

Rydyn ni'n wasanaeth cymorth i bersonél a fu yn y lloedd arfog a'u teuluoedd wedi'i leoli yn Llanelli
Beth a gynigir - Amrywiaethgareddau dan do ac awyr agored gyda chefnogaeth. Cyfarfodydd ar ffurf NAAFI trwy Sir Gaerfyrddin. Cymorth lles a budd. Cynllun Bydi/Bod yn gyfaill.
Pam Mynychu - Lleihau unigrwydd trwy gwrdd ag eraill sydd â phrofiadau tebyg. I helpu gyda throsglwyddo i fywyd allan o'r fyddin. i gael help gydag achosion iechyd meddwl. I ddysgu sgiliau newydd, magu hyder a hunan-barch. I helpu gyda symud nôl i fyd gwaith. I helpu gyda chyfeirio at sefydliadau eraill all eich helpu chi.