infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

SHOUT 85258 - Conwy

Darparwyd gan
SHOUT 85258 - Conwy

Darparwyd gan
SHOUT 85258 - Conwy

Lleoliad

Cyswllt

Mae’r Gwasanaeth Pobl Ddiamddiffyn yn llunio partneriaeth gyda’r elusen, Mental Health Innovations, sy’n cyflwyno eu gwasanaeth cefnogaeth drwy negeseuon testun i Gonwy i gynorthwyo unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn y sir sy'n teimlo dan bwysau neu'n cael trafferth ymdopi.

Mae hwn yn wasanaeth am ddim, anhysbys ac ar gael unrhyw amser, ddydd neu nos, 7 diwrnod yr wythnos i unrhyw un, boed yn staff neu ddinasyddion.

Gyrrwch y gair CONWY at 85258 i gysylltu gyda gwirfoddolwr hyfforddedig a fydd yn anfon negeseuon yn ôl ac ymlaen ac yn gweithio gyda’r unigolyn ac yn eu cynorthwyo i gymryd y camau nesaf er mwyn teimlo’n well. Gallent helpu gydag amrywiaeth o faterion o straen, gorbryder ac iselder, i broblemau perthnasau a bwlio felly os ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod neu’n gofalu amdanynt angen cymorth- cysylltwch â CONWY 85258.

DS: Mae’r elusen yn elusen cenedlaethol yn y DU sy’n gallu cynnig gwasanaeth yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.