infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Y Prosiect Bwyd Lampeter

Rydym yn brosiect cymunedol sy'n gweithredu yn Neuadd Victoria ar ddydd Mawrth 3-5pm. Rydyn ni'n dosbarthu bwyd am ddim i bawb sy'n cael ei roi i ni trwy fusnesau ac elusennau lleol. Gallwn hefyd gynnig danfoniadau i'r rhai sy'n agored i niwed a / neu'n cysgodi. Nid oes angen eich cyfeirio, nid oes angen i chi fod allan o waith mae'r prosiect ar gyfer unrhyw un a phawb. Rydyn ni hefyd yn edrych i mewn ac yn cychwyn tyfu eich prosiect bwyd eich hun lle rydyn ni'n bwriadu dysgu sgiliau garddio ond hefyd yn defnyddio'r bwyd rydyn ni'n ei dyfu ar gyfer y prosiect bwyd ac yn rhedeg prydau cymunedol ar ôl i gyfyngiadau cofleidiol gael eu dileu.