infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Ti a Fi - Penpedairheol

Lleoliad

Visitable Address

Pengam Road Penpedairheol Hengoed

Cyfeiriad post

Pengam Road Penpedairheol Hengoed

Cyswllt

Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda rhieni/gwarcheidwaid a phlant eraill fel y gall y plant fwynhau chwarae gyda'i gilydd gan roi cyfle i chi gymdeithasu dros baned! mae'n gyfle gwych i gyfarfod, rhannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymraeg anffurfiol. rydym yn un teulu mawr!