infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Cyfle Gwirfoddoli - Cyfeillio’n Cysylltu Bywydau

Prosiect newydd yw Befriending Life Links sy’n edrych ar baru
gwirfoddolwyr gyda phobl hŷn sydd angen cymorth cyfeillgar Sir
Benfro, Cheredigion a Sir Gar.
Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi pobl mewn amryw ffyrdd
o
alwadau teleffon rheolaidd i (unwaith y bydd cyfyngiadau Covid 19
wedi eu llacio) alwadau cartref neu ddarparu cwmni ar deithiau neu
weithgareddau cymdeithasol.
Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan neu am fwy o wybodaeth
cysylltwch â swyddog gweinyddol Befriending Life Links Lynne
Meredith ar lynne.meredith@agecymrudyfed.org.uk. 01554 784080