Amdanom ni

Infoengine yw'r cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru. Mae infoengine yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ardderchog sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch wneud dewis gwybodus.

Darperir Infoengine gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Hyrwyddo infoengine

Rydym yn annog hyrwyddo infoengine ar lefel ranbarthol a gallwn anfon ein logo a  deunyddiau wedi'u brandio at unrhyw sefydliad at y diben hwn. Gallwn hefyd drefnu  arddangosiadau lleol ar gyfer timau a grwpiau staff ar draws y pedair sir a gallwn fynychu eich digwyddiad gydag arddangosfa hyrwyddo.

Os hoffech drefnu unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â ni.

Cofiwch, gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Drydar neu Facebook - dilynwch ni nawr @infoengine1 

Cofrestru pryderon

Mae pob sefydliad a grŵp yn gyfrifol am eu cofnod ar infoengine, am fwy o wybodaeth, darllenwch yr adran ‘Ymwadiad’.

Rydym yn annog unrhyw un sy'n dod ar draws unrhyw beth nad ydynt yn fodlon yn ei gylch ar infoengine i roi gwybod am hyn i ni – gall fod yn fanylion anghywir neu gynnwys amhriodol. Byddwn yn delio gydag unrhyw gynnwys amhriodol neu sarhaus a ddygir at ein sylw fel mater o frys. .