infoengine

Creu cyfrif

Ydych chi am gofrestru sefydliad neu greu cyfrif rhestr fer?

Meysydd wedi'u marcio yn ofynnol.


Cyfeiriadur ar-lein o wasanaethau trydydd sector ydy infoengine (grwpiau gwirfoddol / cymunedol, mentrau nid-er-elw, elusennau ac ati). Cadarnhewch eich bod yn wasanaeth trydydd sector.

Rwy'n cadarnhau bod y sefydliad neu'r gwasanaeth yr wyf yn cofrestru yn sefydliad neu wasanaeth trydydd sector (gwirfoddol, elusennau, grwpiau cymunedol, nid-er-elw, mentrau cydweithredol, mentrau cymdeithasol).

If you are not a 3rd sector organisation, please register with our partner, Dewis Mae gan Dewis Cymru wybodaeth am lesiant yng Nghymru ac nid yw'n gyfyngedig i'r Trydydd Sector.

Hoffem rannu gwybodaeth am eich gwasanaeth gyda "Dewis", safle gwybodaeth lles Cymru. Os dewiswch rannu eich gwybodaeth, dim ond ynn nghyfeiriadur Dewis y caiff ei arddangos. Ni chaiff ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall. Bydd bob amser yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r wybodaeth y byddwch yn ei chofnodi yn infoengine a bydd yn cael ei dileu os byddwch yn dewis dileu eich cofnod yn infoengine ar unrhyw adeg. Ydych chi'n hapus i ni rannu'r wybodaeth hon?

Eich manylion mewngofnodi
Am eich sefydliad
Bydd disgrifiad hir eich mudiad yn ymddangos ar dudalen proffil eich mudiad ar infoengine.

Oes gennych gyfrif yn barod?

Defnyddwyr sy'n dychwelyd - dylid mewngofnodi yma gyda'ch cyfeiriad ebost a'ch cyfrinair i reoli rhestriadau infoengine.

Mewngofnodi i infoengine