infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 21 gwasanaethau o fewn Gwynedd

13, Bangor Street, CAERNARFON, , LL55 1AP

Breed Society for people who breed Welsh Black Cattle

Darparwyd gan North Wales Rape & Sexual Abuse Support Centre Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon
PO Box 87, , Caernarfon, LL55 9AA

Specialist support services for survivors of sexual violence covering the whole of North Wales (Wrexham, Flintshire, Conwy, Denbighshire, Gwynedd, Anglesey/Ynys Mon)but also help people in mid-wales. Work with women, men and...

Glan Afon, Rhyduchaf, Bala, LL23 7SD
friends@montgomerycanal.co.uk http://www.montgomerycanal.me.uk/mwrt.html

The Friends of the Montgomery Canal is the membership section of the Montgomery Waterway Restoration Trust and aim to involve the whole commnity in determining the future of the Montgomery Canal. We support the current restor...

Darparwyd gan Royal Voluntary Service Gwasanaeth ar gael yn Bangor Cymuned Anabledd Pobl hŷn
Royal Voluntary Service, 30 Dean Street, Bangor, LL57 1UR
01248 661915 daniel.scrase@royalvoluntaryservice.org.uk https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/hubs/1502-ceredigion+and+powys

Good Neighbours is exactly that. Someone local who will help out with all the things a caring, friendly neighbour would gladly do. Of course, everyone is different so we provide support that is tailor-made to individual needs...

Darparwyd gan Royal Voluntary Service Gwasanaeth ar gael yn Bangor
Royal Voluntary Service, 30 Dean Street, Bangor, LL57 1UR
01248 661915 daniel.scrase@royalvoluntaryservice.org.uk https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/hubs/1502-ceredigion+and+powys

Tech Angels are Digital Communities Wales trained volunteers, providing support with technology to older people in their homes.

Too often technology can be scary and divides, rather than brings people together. Older peopl...

Darparwyd gan Social Value Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Mantell Gwynedd, 23-25 y Bont Bridd, Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 eleri@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/social-value-cymru.html

Social Value Cymru provides social value support, advice and consultancy services to third sector organisations across Gwynedd and beyond.

Using our expertise and experience we can provide you with a range of services that...

Darparwyd gan Clwb Spectrwm Gwasanaeth ar gael yn Bangor
Ffriddoedd Campus, Victoria Drive, Bangor, LL57 2GP
01248 388 683 gareth.williams@undebbangor.com

Mae y clwb yn cael ei rhedeg gan gwirfoddolwyr o Brif ysgol Bangor yn ystod amser Tymor y Prifysgol. Mae'r clwb yn agored I blant o 5 oed hyd at 14 sydd gyda ASD (nid oes angen diagnosis I fynychu y clwb) a mae croeso I frody...

23 - 25 Bridge Street, , Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 ymholiadau@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/index.html

Mantell Gwynedd supports voluntary and community groups, to encourage individuals to volunteer and to be a strong voice for the third sector in Gwynedd.

Darparwyd gan Macular Society Support Group - Bangor (Cae Garnedd) Gwasanaeth ar gael yn Bangor
Penrhosgarnedd, , Bangor,
0300 3030 111 help@macularsociety.org https://www.macularsociety.org/groups

Our local groups across the UK offer practical and emotional support to people with macular disease from people with macular disease. They can help you to further understand your condition, come to terms with sight loss, shar...

Darparwyd gan Adra (Tai) Cyfyngedig Gwasanaeth ar gael yn Bangor
PO Box 206, Bangor, Bangor, LL57 9DS
0300 123 8084 ymholiadau@adra.co.uk www.adra.co.uk

<br />Rydym yn darparu cartrefi a gwasanaethau fforddiadwy o ansawdd i'n tenantiaid ac yn ymdrechu i ddiogelu a datblygu diwylliant a Threftadaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu wrth i ni wneud hynny.<br /><br />Yr ydym...