infoengine

Advance Brighter Futures (ABF) - PRAMS (Gwydnwch Rhiant a Chymorth Cyfatebol) Chi a'ch babi

Lleoliad

Cyfeiriad post

Advance Brighter Futures 3 Belmont Road Wrexham LL13 0YY

Chi a'ch Babi 'yn cynnwys 6 sesiwn wythnosol gyda'r nod o herio meddyliau, teimladau ac ymddygiadau negyddol a gwneud newidiadau parhaol, cadarnhaol yn eich bywyd. Mae'r grŵp hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â rhieni eraill a chysylltu â phobl newydd yn y gymuned.

Rhieni sy'n gallu dod â'u babanod (o dan 12 mis), lle gallant wneud ffrindiau a mwynhau coffi yn y grŵp anffurfiol hwn.
Y dyddiad nesaf i chi a'ch babi yw:

6 sesiwn wythnosol rhwng 15 Tachwedd 2021
Dydd Llun | 10:30 - 12:00
Mynediad ar-lein trwy feddalwedd fideo-gynadledda Zoom
Cost: AM DDIM

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig