infoengine

Rydym yn defnyddio cerbyd y gall cadeiriau olwyn fynd arno, ac mae ein gyrrwr wrth law i roi cymorth i deithwyr pan maent yn mynd.
Gallwch ddefnyddio'r bws I gael mynediad at wasanaethau sydd ar gael yn Aberteifi fel meddygon, deintyddion, optegwyr, fferyllydd, caffis, siopay trin gwallt, siopau, a gwasanaethau bws prif linell.
Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithredu yn:
Aberteifi, Penparc, Llangoedmor, Aberporth, Parcllyn, Blaenannerch, Y Ferwig, Llechryd, Llandudoch, Cilgerran, Capel Newydd a Abercych. Nid pob ardal bob dydd.

Cost
Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM. Bydd pris i'w dalu os nad oes gennych docyn bws.

Sut i archebu
Ffoniwch 0845 686 0242 - o leiaf 48 awr ymlaen llaw. Gallwch archebu hyd at fis ymlaen llaw. Os ydych yn dymuno canslo eich harcheb, rhaid ffonio'r swyddfa cyn 9.00a.m. ar ddiwrnod y daith.

Fe ddown i'ch mo'yn o'ch cartref.

Cysylltwch a'r swyddfa os nad yw eich pentref yn cael ei enwi

Amseroedd agor

Monday, Wednesday, Friday

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig