infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Cylch Meithrin Cwm Elai

Lleoliad

Cyswllt

01443 670319

Mae Cylch Meithrin Cwm Elai yn lleoliad gofal dydd cyfeillgar sy’n darparu gofal i blant 2-5 oed trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gennym awyrgylch hapus a hamddenol ond diogel lle mae plant yn pwyso ac yn datblygu.

Mae ein sesiynau yn rhedeg o 915.am - 12pm, 12.15pm-3pm neu 9am-3pm, Llun-Gwener (yn ystod y tymor yn unig) am £9.50 y sesiwn, £24 am ddiwrnod llawn, mae hyn yn cynnwys ein byrbryd iechyd.

Fe wnaethom gofrestru darparwyr addysg, prynwyr yn y fan a'r lle ar gyfer Dechrau'n Deg.

Rydym wedi cofrestru gydag ESTYN, CIW a Scores on the Doors