Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Cyfaill Cyfreitha

Darparwyd gan
Cyfaill Cyfreitha

Darparwyd gan
Cyfaill Cyfreitha

Lleoliad

Cyfeiriad post

Charterhouse 1, Links Business Park Fortran Road Cardiff CF3 0LT

Mae Cyfaill Cyfreitha yn cynnal achos cyfreithiol ar ran rhywun sydd heb y galluedd i wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys cyfarwyddo cyfreithiwr. Weithiau gall Eiriolwr Annibynnol weithredu fel Cyfaill Cyfreitha gan ei fod yn adnabod y person yn dda ac yn fodlon ei gynrychioli.

Bydd y Cyfaill Cyfreitha yn cyflwyno barn a dymuniadau'r person mewn achos llys trwy ei gyfreithiwr.

Pwy all fod yn Gyfaill Cyfreitha?

Gall y llys benodi unrhyw un i fod yn gyfaill cyfreitha, er enghraifft:

Rhiant neu warcheidwad
Aelod o'r teulu neu ffrind
Cyfreithiwr
Eiriolwr proffesiynol fel Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA)
Dirprwy yn y Llys Gwarchod
Rhywun sydd ag Atwrneiaeth arhosol neu barhaus