infoengine

Tîm Gwybodaeth a Chyfranogiad Iechyd Meddwl Powys

Darparwyd gan
PAVO

Darparwyd gan
PAVO

Lleoliad

Cyfeiriad post

P A V O Unit 30 Llandrindod Wells LD1 6DF

Mae’r Tîm yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy’n gweithio neu’n byw ym Mhowys.

Mae’r tîm yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ym maes iechyd meddwl sydd ar gael 5 diwrnod yr wythnos rhwng 9am - 4.30pm. Mae aelodau staff y tîm yn gwneud eu gorau i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am iechyd meddwl a’r gweithgareddau a’r gwasanaethau sydd ar gael ym Mhowys.

Ceir mynediad at yr wybodaeth ddiweddaraf ym maes iechyd meddwl ar ein gwefan. Yma hefyd ceir hyd i ddyddiadur digwyddiadau, y newyddion diweddaraf, gwybodaeth, diweddariadau ar brosiectau a chyfleoedd i bobl gyfrannu at siapio gwasanaethau iechyd meddwl.

Hefyd mae mynediad ar gael at flog y timau iechyd meddwl: http://powysmentalhealth.blogspot.co.uk neu gellir cofrestru i dderbyn yr e-fwletin misol drwy gysylltu â:

jackie.newey@pavo.org.uk neu drwy ffonio 01686 628 300.

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig