Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

RNIB Papurau newydd a chylchgronau, Adnoddau a llyfrau addysgol

Os ydych chi am gadw i fyny â’r penawdau neu ymlacio gyda’ch hoff gylchgrawn mewn fformat hygyrch, ewch i gael golwg ar RNIB Newsagent. https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/independent-living/reading-and-books/newsagent/

IOs ydych chi’n astudio yn yr ysgol, yn y coleg neu’r brifysgol, mae RNIB Bookshare yn cynnig casgliad addysgol am ddim o werslyfrau a deunyddiau i gefnogi’r cwricwlwm yng ngwledydd Prydain. Mae’n bosib darllen yr ystod o fformatau hygyrch sydd ganddon ni yn electronig neu eu haddasu i weddu i anghenion darllen personol dysgwyr. Bellach mae gennym ni 1,041,718 o deitlau gyda mwy yn cael eu hychwanegu drwy'r amser! https://www.rnibbookshare.org/cms/