infoengine

Sbaeneg <> Clwb Sgwrsio Saesneg

Lleoliad

Cyfeiriad post

Grand Multicultural Hub Singleton Street, Swansea SA1 3QJ

Cyfleusterau

  • Dance floor
  • Disabled access
  • Disabled toilet
  • Equipment

Gofod rhithwir i ddysgu neu ymarfer Sbaeneg a Saesneg mewn lleoliad anffurfiol, wedi'i drefnu a'i arwain gan athrawon cymwys a phrofiadol

Amseroedd agor

Weekly, Mondays 10:30 - 12 noon

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig