Y Contact Zone- Canolfan Cyswllt Plant

Lleoliad

Cyfeiriad post

Po Box 363 Waterton BRIDGEND CF31 9NZ

Cyfleusterau

  • Disabled access
  • Disabled toilet

Amgylchedd diogel, cyfeillgar anfeirniadol lle mae plant rhieni sydd wedi gwahanu yn gallu cyfarfod â’r rhiant/perthynas nad ydynt yn byw gydag ef mwyach heb ofni gwrthdaro. Derbynnir hunangyfeiriadau.

Amseroedd agor

Every Saturday Morning Between 9.30am and 1pm↵↵Every Wednesday afternoon between 4pm and 6.30pm

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig