infoengine

Y Contact Zone- Canolfan Cyswllt Plant

Lleoliad

Cyfeiriad post

Po Box 363 Waterton BRIDGEND CF31 9NZ

Cyfleusterau

  • Disabled access
  • Disabled toilet

Amgylchedd diogel, cyfeillgar anfeirniadol lle mae plant rhieni sydd wedi gwahanu yn gallu cyfarfod â’r rhiant/perthynas nad ydynt yn byw gydag ef mwyach heb ofni gwrthdaro. Derbynnir hunangyfeiriadau.

Amseroedd agor

Every Saturday Morning Between 9.30am and 1pm Every Wednesday afternoon between 4pm and 6.30pm

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig