infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Sefydliad DPJ Rhannwch Y Baich

Mae Sefydliad DPJ yn gweithredu llinell ffôn gyfrinachol 24/7 wedi'i staffio gan bobl ddeallus, anfeirniadol sy'n deall ffermio a bywyd amaethyddol a fydd yn gwrando ac yn gallu helpu. Rydym hefyd yn cynnig cwnsela wedi'i ariannu'n llawn gyda chwnselwyr cymwys. Mae ein cwnselwyr wedi'u cofrestru gyda'r BACP neu'r UKCP. Gall y cwnsela ddigwydd mewn amrywiaeth o leoliadau, o allgymorth wyneb yn wyneb ar y fferm i ar-lein neu dros y ffôn. Ni fydd eich cwnselydd yn rhoi cyngor i chi, ond bydd yn gwrando'n ofalus iawn ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud a bydd yn eich helpu i archwilio ac egluro'ch meddyliau a'ch teimladau i ddod o hyd i'ch ffordd eich hun ymlaen.