Walwyns Castle Village Hall

Lleoliad

Cyfeiriad post

Walwyns Castle Village Hall Walwyns Castle Haverfordwest SA62 3DZ

Cyfleusterau

  • Disabled access
  • Disabled toilet
  • Kitchen
  • Parking
  • Toilets

Use of hall for community events and private hire.

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig