infoengine

Hyfforddiant WCVA

Lleoliad

Cyfeiriad post

Baltic House Mount Stuart Square Cardiff CF105FH

Cyfleusterau

  • Conference
  • Disabled access
  • Disabled toilet
  • Equipment
  • Hearing loop

Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.