infoengine

Gwiriad Budd-daliadau

Darparwyd gan Age Connects Neath Port Talbot

Bob blwyddyn, ni hawlir miliynau o
bunnoedd o fudd-daliadau lles ac yn
aml y rhai hynny sydd y mwyaf mewn
angen yw’r bobl nad ydynt yn hawlio
eu budd-daliadau. Fel Swyddfa Amgen
Adran Gwaith a Phensiynau (DWP),
rydym yn darparu gwasanaeth
proffesiynol a chyfrinachol. Mae ein tîm
arbenigol o staff a gwirfoddolwyr
profi adol yn rhoi gwybodaeth a chyngor
ynghylch amrywiaeth o fudd-daliadau
lles gan gynnwys:
• Lwfans Gweini (AA)
• Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
• Tâl Annibyniaeth Bersonol
• Credyd Pensiwn
• Lwfans Gofalwyr
• Budd-dal Treth y Cyngor
• Lwfans Cyfl ogaeth a Chymorth
• Budd-dal Tai

Amseroedd agor

Monday - Friday, 08:30 - 16:30

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig