Chwilio am wasanaethau yn eich cymuned.

Cefndir infoengine

Infoengine yw'r cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru. Mae infoengine yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ardderchog sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch wneud dewis gwybodus.

Darperir Infoengine gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Cofrestrwch eich gwasanaeth

Ymunwch â phrif gyfeiriadur gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru.

Yn syml, crewch eich sefydliad yn infoengine a rhestrwch y gwasanaethau a ddarperir gennych.

Cofrestrwch
  • Rhestrwch AM DDIM yn ein cyfeiriadur cynhwysfawr
  • Hyrwyddo eich gwasanaethau i gynulleidfa eang
  • Denu pobl yn eich cymuned a thu hwnt
Cofrestrwch

Y teclyn infoengine

Gallwch nawr gynnwys y cyfeiriadur infoengine o wasanaethau ar eich gwefan gyda'r widget chwilio infoengine.
Bydd hyn yn caniatáu i'ch defnyddwyr chwilio ein cyfeiriadur o wasanaethau trydydd sector yn rhwydd o'ch gwefan chi.

Cael y Teclyn
Infoengine Widget
Cael y Teclyn