infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 4 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ynys Môn

Canolfan Plant, Ffordd y Coleg, Talwrn Road, Llangefni, LL77 7LP
07557 479405 elen@cynlluncyfeirio.co.uk

Cymorth i blant cyn oed ysgol gydag anableddau neu anghenion dysgu i'w galluogi i fynychu grwpiau chwarae

Tyn Gamdda Bungalow, , Brynteg, LL78 8JR
01248853491 bhadfield@hotmail.co.uk http://www.bdgts.co.uk

A Volunteer transport scheme based on Local People helping Local People in Benllech, Moelfre, Marian-glas, Brynteg, Llanbedregoch, Red Wharf Bay and Pentraeth.

Medrwn Môn, Neuadd y Dref / Town Hall, Sgwâr Bulkeley Square, Llangefni, LL77 7LR
01248 725745 linc@medrwnmon.org

Cynllun cludiant cymunedol cymdeithasol gwirfoddol ar Ynys Môn ydy Car Linc Môn. Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl sydd heb unrhyw ffordd arall o wneud teithiau hanfodol.

Tyn Gamdda Bungalow, , Brynteg, LL78 8JR
01248853491 bhadfield@hotmail.co.uk http://www.bdgts.co.uk

A volunteer service based around Local People Helping Local People by providing various services such as transport to medical appointments and shopping plus other services.