infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 17 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Wrecsam yn y LL138HF

Wrexham
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham, LL13 7TD
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Wrexham
11 Grove Park Rd, , Wrexham, LL12 7AA
01978 367030 recovery@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/champions-house-recovery-hub/

Mae Tŷ’r Hyrwyddwyr yn le creadigol, gweithgar a chefnogol i bobl sydd wedi bod yn gaeth i alcohol a chyffuriau ond sydd bellach yn ceisio cael adferiad. Trwy fanteisio ar ddoniau’r gwahanol bobl sy’n ffurfio’r rhwydwaith adf...

Wrexham
Chester Road, , Wrexham, LL11 2SH
01978 311380 stmargaretshallc@gmail.com

Os ydych yn teimlo'n unig neu ynysig yna bydd y Clwb Cinio Eglwys St Margaret's yn lle da i gwrdd â phobl a gwneud ffrindiau newydd. <br />Mae cinio poeth yn cael ei ddarparu.

Wrexham
Bus Station, Lord Street, Wrexham, LL11 1LF
01978 312390 shopmobility@avow.org https://avow.org/shopmobility/

Mae'r gwasanaeth Shopmobility yn rheoli fflyd o gadeiriau a sgwteri sy'n cael eu gyrru motor neu llaw ar gyfer unrhyw un sydd phroblemau symudedd. Wedi i chi ymaelodi medrwch fenthyg peiriant pan fyddwch ei angen.<br /><br />...

Wrexham
3 Belmont Road, , Wrexham, LL13 7PW
01978 364777 info@abfwxm.co.uk www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk

Therapi siarad un-i-un<br /><br />Mae hyn yn rhoi cyfle ichi siarad yn gyfrinachol heb farn. Mae therapi siarad yn wych i'r rhai a allai fod yn anodd mewn grwpiau neu y byddent yn elwa o siarad trwy faterion mwy cymhleth.<br...

Wrexham
3 Belmont Road, , Wrexham, LL13 7PW
01978 364777 info@abfwxm.co.uk www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk

Chi a'ch Babi 'yn cynnwys 6 sesiwn wythnosol gyda'r nod o herio meddyliau, teimladau ac ymddygiadau negyddol a gwneud newidiadau parhaol, cadarnhaol yn eich bywyd. Mae'r grŵp hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â rhieni eraill a chy...

Wrexham
Whitchurch Road, Penley, Wrexham, LL13 0GB
01948 830 730 lindahallett@btinternet.com

Tai Chi improves strength, flexability and balance. Sessions run every Thursday 7.30-9.00pm from the Rainbow Centre, Penley. Cost is £5 per session.

Wrexham
Whitchurch Road, Penley, Wrexham, LL13 0GB
01948 830 730 info@rainbowcentrepenley.org.uk

Pilates is a gentle form of exercise which strengthens and lengthens core muscles, improves posture and mobilises the joints, improving movement. Sessions are run every Wednesday 1.30-2.30pm from the Rainbow Centre in Penley...

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham, LL13 7TD
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Darparwyd gan Tŷ’r Hyrwyddwyr Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
11 Grove Park Rd, , Wrexham, LL12 7AA
01978 367030 recovery@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/champions-house-recovery-hub/

Mae Tŷ’r Hyrwyddwyr yn le creadigol, gweithgar a chefnogol i bobl sydd wedi bod yn gaeth i alcohol a chyffuriau ond sydd bellach yn ceisio cael adferiad. Trwy fanteisio ar ddoniau’r gwahanol bobl sy’n ffurfio’r rhwydwaith adf...