infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 20 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Wrecsam yn y chirk

Wrexham
Chester Road, , Wrexham, LL11 2SH
01978 311380 stmargaretshallc@gmail.com

Os ydych yn teimlo'n unig neu ynysig yna bydd y Clwb Cinio Eglwys St Margaret's yn lle da i gwrdd â phobl a gwneud ffrindiau newydd. <br />Mae cinio poeth yn cael ei ddarparu.

Glyn Ceiriog
New Road, , Glyn Ceiriog, LL20 7HE
01691 718200 rachelmakeamark@gmail.com www.make-a-mark.co.uk

Yn hyrwyddo cydlyniad cymunedol trwy rannu atgofion, profiadau a meddyliau.<br />Yn hyrwyddo heneiddio cadarnhaol yn y gymuned drwy arddangosfa o waith.<br />Yn hyrwyddo lles meddwl cadarnhaol, hunan-barch a gwydnwch drwy gre...

Wrexham
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham, LL13 7TD
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Wrexham
11 Grove Park Rd, , Wrexham, LL12 7AA
01978 367030 recovery@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/champions-house-recovery-hub/

Mae Tŷ’r Hyrwyddwyr yn le creadigol, gweithgar a chefnogol i bobl sydd wedi bod yn gaeth i alcohol a chyffuriau ond sydd bellach yn ceisio cael adferiad. Trwy fanteisio ar ddoniau’r gwahanol bobl sy’n ffurfio’r rhwydwaith adf...

Wrexham
Bus Station, Lord Street, Wrexham, LL11 1LF
01978 312390 shopmobility@avow.org https://avow.org/shopmobility/

Mae'r gwasanaeth Shopmobility yn rheoli fflyd o gadeiriau a sgwteri sy'n cael eu gyrru motor neu llaw ar gyfer unrhyw un sydd phroblemau symudedd. Wedi i chi ymaelodi medrwch fenthyg peiriant pan fyddwch ei angen.<br /><br />...

Wrexham
Bryn Estyn Road, , Wrexham, LL13 9TY
01978 265058 info@erlas.org www.erlas.org

Rydyn ni’n darparu gwaith ystyrlon a chyfleodd cymdeithasol ac addysgiadol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl tu fewn i ardd furiog Fictoraidd. Ymhlith y cyfleoedd y mae garddio a mynychu ystod...

Cefn Mawr
Cefn Mawr Library, Plas Kynaston Lane, Cefn Mawr, LL14 3AT

two teachers are teaching community members how to Crochet, Book folding, and Cross Stitch. current;ly learning to Crochet.

Wrexham
3 Belmont Road, , Wrexham, LL13 7PW
01978 364777 info@abfwxm.co.uk www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk

Therapi siarad un-i-un<br /><br />Mae hyn yn rhoi cyfle ichi siarad yn gyfrinachol heb farn. Mae therapi siarad yn wych i'r rhai a allai fod yn anodd mewn grwpiau neu y byddent yn elwa o siarad trwy faterion mwy cymhleth.<br...

Wrexham
3 Belmont Road, , Wrexham, LL13 7PW
01978 364777 info@abfwxm.co.uk www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk

Chi a'ch Babi 'yn cynnwys 7 sesiwn wythnosol gyda'r nod o herio meddyliau, teimladau ac ymddygiadau negyddol a gwneud newidiadau parhaol, cadarnhaol yn eich bywyd. Mae'r grŵp hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â rhieni eraill a chy...

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham,
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .