infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 79 gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Aberaeron

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi.
Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau gostyngol i fudiadau elus...

Darparwyd gan Macmillan Nurses/Palliative Care - Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Aber
Ty Geraint, Bronglais General Hospital, Aber, SY231ER
01970 635790 jill.cutress@wales.nhs.uk http://www.ceredigion.gov.uk

Support for patients and families from diagnosis to end of life for sympton management,psychological support, benefits and practical help and advice. Bereavement counselling

Darparwyd gan Mid Wales Lymphoedema Service Gwasanaeth ar gael yn Llanon
Bont Y Graig, 4 Bont Estate, Llanon, SY235LT
01974 202897 lymphoedemamidwales@btinternet.com http://www.lymphoedema.org

Principally a telephone helpline, open 7 days a week, for lymphoedema patients, their carers and health care professionals involved in the care and treatment of lymphoedema.

Darparwyd gan Ruby Care Foundation Gwasanaeth ar gael yn Pencader
Westfield, Maesycrugiau, Pencader, SA39 9DH
3330117556 info@rubycare.org http://www.rubycare.org

Counselling for terminally ill and dying/Training.

The Ruby Care Foundation is an international education organisation providing 2 strands to the charity � the education programme and the one-on-one counselling either face...

1 Pont y Cleifion, , Cardigan, SA431DW
01239 614566 dropin@area43.co.uk http://www.area43.co.uk

Mae Area 43 yn cyflwyno Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Ar Sail Ysgolion yn Sir Gâr a Cheredigion. Fe wnaeth y gwasanaeth cynghori ddechrau yn 2008, yn dilyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y byddai ‘holl blant ysgol yn gallu ca...

Darparwyd gan The Wildlife Trust Of South and West Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardigan
The Welsh Wildlife Centre, Cilgerran, Cardigan, SA432TB
01239 621600 info@welshwildlife.org http://www.welshwildlife.org

Volunteering opportunities for habitat mamnagement works. Must be over 16 or with a guardian.

Darparwyd gan Women In Tune Music Festival Gwasanaeth ar gael yn Lampeter
Swn y Ddol, Llanfair Clydogau, Lampeter, SA488LD
1570493288 info@womenintune.co.uk http://www.womenintune.co.uk

Women only Music Festival with professional musicians and creative workshops. Well being area and 'girlzone'for girls under 16. All ages welcome (boys up to 5 welcome). Volunteers support people with disabilities, planning ac...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau
cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol,
ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpiau hyn wedi sefydlu rhagle...

Darparwyd gan Teifi Rivers Trust Gwasanaeth ar gael yn Llandysul
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD
1545590153 admin@teifiriverstrust.com http://www.teifiriverstrust.com

Our aim is to improve the lakes rivers and streams which make up the Teifi by educating and inspiring the communities along the valleys and engaging them in conservation projects which will have a positive impact on the quali...

Darparwyd gan British Red Cross Gwasanaeth ar gael yn Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW
01239615945 jallen@redcross.org.uk

Gwasanaeth 6 wythnos yw hwn sy'n cynnig cymorth dyletswyddau domestig ysgafn a siopa ar gyfer cleientiaid sy'n dod adref ar 'l cyfnod yn yr ysbyty.