infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 111 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Llanddewi Brefi

Bryndulais; 67 Bridge Street, , Lampeter, SA487AB

The Investors in Carers scheme is a framework of good practice, which GP practices can utilise to develop their carer awareness and ways of working to support carers

Aberystwyth
Morfa Mawr, , Aberystwyth, SY23 2HH

Sefydlwyd Canolfan Morlan gan Gapel y Morfa, yr eglwys Bresbyteraidd leol, yn 2005 gyda’r bwriad o hybu bywyd cymunedol – yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Y mae’n anelu at fod yn bont rhwng yr eglwys a’r...

27 Pier Street, , Aberystwyth, SY23 2LN
01970 615151 simon.wright@agecymruceredigion.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/ceredigion/

Our mission - is to improve life for older people in and around Ceredigion. We provide services and support in direct response to older peoples’ expressed needs

Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW

The Eco Shop, Pwllhai, Cardigan, SA43 1bz

Our work focuses on raising environmental awareness and enabling people to move towards living more sustainably.

Cardigan
Bath House Road,, Cardigan, Cardigan, SA43 1JY

Aberystwyth
Bodlondeb, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SJ

Aberystwyth
21, Custom House, Aberystwyth, SY23 1JR

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
http://www.cabceredigion.org

Rydym yn elusen leol sy'n darparu cyngor ac arweiniad ar ystod o faterion i drigolion yn Ceredigion a ffiniau'r siriau agosaf. Rydym wedi ein lleoli ar arfordir prydferth Gorllewin Cymru.

Llanbedr Pont Steffan Iechyd a gofal cymdeithasol
Llawr Cyntaf, 37 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AW
01570218546 homestartaberaeron@gmail.com

Home-Start's informal and friendly support for families with young
children provides a lifeline to thousands of parents and children