infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 18 gwasanaethau o fewn Conwy yn y LLANDUDNO

Darparwyd gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TF
01492 534091 mail@cvsc.org.uk www.cvsc.org.uk

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy.

Darparwyd gan Golygfa Gwydyr Gwasanaeth ar gael yn LLanrwst
Plough Street, , LLanrwst, LL26 0AG
01492 642110 rosiee@golygfagwydyr.org www.golygfagwydyr.org

Within the context of local community and place, our aim is to enhance social, environmental and economic resilience and to provide opportunities for personal growth and vibrant community relations.

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff Gwirfoddoli Ieuenctid Addysg a hyfforddiant
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
02920492169 mail@bulliesout.com http://www.bulliesout.com

Using engaging, interactive sessions, students will participate in both individual and group activities that help to develop confidence, self-esteem and essential mentoring skills.

Darparwyd gan Veterans Men's Shed Wales (Conwy) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
Douglas Road, , Colwyn Bay,
07872 382136 mmmartom@hotmail.com

Undertake some activity in the company of others, participate in some joint endeavour, find friendship and companionship, provide help and support to themselves and others, make use of the workshop or other facilities, learn...

Darparwyd gan Saturplay Gwasanaeth ar gael yn LLANFAIRFECHAN
Llanfairfechan Town Hall, Village Road, LLANFAIRFECHAN,
01248 680862 catherineshipp@hotmail.co.uk

Darparu teganau, crefft a lle braf a chwarae. Lle i rieni a gofalwyr gyfarfod tra mae'r plant yn chwarae. Lluniaeth ysgafn.<br />Croeso cynnes i deuluoedd niwro-amrywiol, ASD, ADHD, ADD ayyb

Darparwyd gan AR GAU - Noah's Ark baby and toddler group - Conwy Gwasanaeth ar gael yn Conwy
St Mary's Hall, , Conwy,
07767 136113 www.caruconwy.com

Cyfle chwarae i fabis a plant bach. Mae'r neuadd gyferbyn a maes parcio'r castell.

Darparwyd gan Copy: Clwb Croce Llanfairfechan Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn LLANFAIRFECHAN
Croquet Club House, Shore Road West, LLANFAIRFECHAN, LL33 0BP
01248 680861 gmllewellyn@gmail.com

Clwb Croce - bwriad y clwb yw chwarae pob math o croce, cydnabod y sgiliau a chyflwyno croce i eraill. Mae hyfforddiant ar gael i grwpiau neu unigolion. Croeso i grwpiau ymweld - ffoniwch Anwen ar 01248 680738 am fanylion....

Darparwyd gan Cynllun Cefnogi Cyn Ysgol Conwy Gwasanaeth ar gael yn COLWYN BAY
PO Box 207, , COLWYN BAY,
07943 671147 coordinator@conwysupportscheme.wales

Bwriad y cynllun yw rhoi cefnogaeth i rieni a phlant gydag anghenion ychwanegol i'w cyfeirio tuag at ddarpariaeth cylchoedd chwarae yn eu hardaloedd fydd yn eu galluogi i feithrin eu potensial llawn mewn chwarae a dysgu. Gal...

Darparwyd gan Blooming Llanrwst Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst
Golygfa Gwydyr, Plough Street, Llanrwst, LL26 0AG
01492 642110 rosiee@golygfagwydyr.org Golygfa Gwydyr, Plough Street

Improves the town by enhancing the environment. Encourages the community to work together, to have pride in our town and for the improvement of our surroundings and working towards entering the Wales in Bloom competition.

Darparwyd gan Abbeyfield, LLanrwst Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst
Ty Abbeyfield, Llys Henar, Llanrwst,
01492 642373 tyabbeyfieldllanrwst@gmail.com https://www.abbeyfield.com

Cartref Cysgodol i Bobol Hyn