infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 31 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Conwy yn y LLANAIRFECHAN

T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
02920492169 mail@bulliesout.com https://www.bulliesout.com

BulliesOut provides anti-bullying help, support and information to individuals, schools, youth and community settings.

LLanrwst
Plough Street, , LLanrwst, LL26 0AG
01492 642110 rosiee@golygfagwydyr.org www.golygfagwydyr.org

Within the context of local community and place, our aim is to enhance social, environmental and economic resilience and to provide opportunities for personal growth and vibrant community relations.

Colwyn Bay
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TG
01492 534091 mail@cvsc.org.uk www.cvsc.org.uk

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy.

Colwyn Bay
C/O Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay, LL29 7DH
info@colwynbayheritage.org.uk www.colwynbayheritage.org.uk

Ein nod yw sicrhau bod treftadaeth a hanes ardal Bae Colwyn yn hygyrch ac yn fwy adnabyddus ymhlith y rhai sy'n byw yma neu sydd â diddordeb mewn deall mwy am hanes yr ardal.<br />Rydym wedi cyhoeddi llyfrynnau cerdded trefta...

Llandudno Junction
Holborn, Glyn Y Marl Road, Llandudno Junction, LL31 9NS
01492 573147 ian.mcneillie@sanctuarytrust.org.uk https://sanctuarytrust.org.uk/projects/cornerstone/

Supporting People funded Eight bedded hostel providing housing related support and Tenancy Support services to ten homeless or under threat of homelessness clients living in their own tenancies on a sliding scale of support i...

COLWYN BAY
Colwyn Bay Cricket Club, 77, Penrhyn Avenue, COLWYN BAY, LL28 4LR
gnroberts35@gmail.com https://www.colwynbaycricketclub.co.uk/

Clwb Criced Bae Colwyn ar y cyd â Criced Cymru a Chyngor Sir Conwy yn cynnig sesiynau hyffordd criced ar gyfer dynion a merched anabl dros 10 oed sydd â diddordeb mewn chwarae'r gêm. Drwy'r elusen Cricket Federation for Peop...

Llanrwst
Golygfa Gwydyr, Plough Street, Llanrwst, LL26 0AG
01492 642110 rosiee@golygfagwydyr.org Golygfa Gwydyr, Plough Street

Improves the town by enhancing the environment. Encourages the community to work together, to have pride in our town and for the improvement of our surroundings and working towards entering the Wales in Bloom competition.

Colwyn Bay
77 Penrhyn Avenue, Rhos on Sea, Colwyn Bay, LL28 4LR
01492 544103 cricket@colwynbaycc.co.uk https://www.colwynbaycricketclub.co.uk/

Provides a ground, clubhouse and equipment to practise and play cricket. Also opportunity to play other games such as bridge, snooker and bowls at our affiliated club Rhos Park Bowling Club. We have a very busy function room...

COLWYN BAY
PO Box 207, , COLWYN BAY, LL29 0FA
07943 671147 coordinator@conwysupportscheme.wales

Bwriad y cynllun yw rhoi cefnogaeth i rieni a phlant gydag anghenion ychwanegol i'w cyfeirio tuag at ddarpariaeth cylchoedd chwarae yn eu hardaloedd fydd yn eu galluogi i feithrin eu potensial llawn mewn chwarae a dysgu. Gal...

Abergele
South Parade, Pensarn, Abergele, LL22 7RG
07975 543020 dewisant@btconnect.com www.dewisantcentre.com

Canolfan Dewi Sant Centre is an innovative multi purpose community venue in Pensarn, Abergele, in the county of Conwy. It comprises of a main function hall, committee room, bistro cafe room and kitchen. <br /><br />St. David...