Canolfan a Theatr Soar

Lleoliad

Cyswllt

01685646009
Darparwyd gan Canolfan a Theatr Soar Gwasanaeth ar gael yn Merthyr Tudful, Merthyr Tudful Cymuned Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
Pontmorlais, , Merthyr Tudful, CF47 8UB
01685646009 swyddfasoar@merthyrtudful.org www.theatrsoar.cymru/

Menter Iaith Merthyr Tudful sydd yn gweithredu Canolfan a Theatr Soar yng Nghanol Tref Merthyr Tudful. Mae’r sefydliad yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg yn yr ardal.

Mae nifer o sefydliadau sydd yn gwasanaethu’r ardal...

Darparwyd gan Canolfan a Theatr Soar Gwasanaeth ar gael yn Merthyr Tudful, Merthyr Tudful Cymuned Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
Pontmorlais, , Merthyr Tudful, CF47 8UB
01685646009 siop@merthyrtudful.org www.theatrsoar.cymru/

Pwrpas Soar Cultures / Soar Cultures yw dathlu’r gwahaniaethau a’r tebygrwydd rhwng diwylliannau byd-eang gwahanol a geir ym Merthyr Tudful a de Cymru. Bydd y prosiect yn creu caneuon, cerddoriaeth a barddoniaeth sy’n adlewyr...