infoengine

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

CAVO yn hybu a chefnogi gweithredu gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion.
Os ydych chi eisoes yn cymryd rhan neu os hoffech fod yn rhan o'r sector cymunedol gwirfoddol yng Ngheredigion;
GALLWN eich helpu i wireddu syniadau newydd a chefnogi eich grŵp a phrosiectau i symud ymlaen. Byddwn hefyd yn eich helpu i gael gwirfoddolwyr newydd ac yn cadw wybodaeth ddiweddaraf i chi gyda newyddion am yr hyn sy'n digwydd yng Ngheredigion a thu hwnt!
GALLWCH ein cefnogi drwy roi gwybod i ni am eich llwyddiannau a'ch pryderon fel y gallwn wirioneddol cynrychioli'r sector a hyrwyddo'r gwaith hanfodol sy'n cael ei wneud.
Dewch yn aelod CAVO i fanteisio ar ein ystod lawn o wasanaethau cymorth a chyngor.

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Gwirfoddoli
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570423232 infovb@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Gweinyddu a hybu rhaglenni grantiau
Cymorth i ddatblygu’r gallu i recriwtio a chefnogi sylfaen gynaliadwy o wirfoddolwyr yng Nghymru
• Hybu arfer da ac arloesedd mewn gwirfoddoli
Gweithio gyda phartneriaid i alluogi datb...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Cymuned
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
441570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu
Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth sydd ar gael i bawb i alluogi eich mudiad i arfer llywodraethu da
• Dysgu a datblygu
Rhoi cymorth ymarferol i ymddiriedolwyr a staff cyfl...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Cymuned
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Lledaenu gwybodaeth
Darparu gwybodaeth yn rheolaidd am ddatblygiadau polisi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol trwy ein gwefannau, bwletinau, y cyfryngau cymdeithasol a blogiau
• Arweniad i gysylltu mudiadau â sianeli dyl...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Cymuned
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Porth cyllid
Creu porth digidol chwiliadwy sydd ar gael i fudiadau ddod o hyd i gyfleoedd cyllido byw
• Gwybodaeth, arwyddbostio, arweiniad a chymorth datblygu
Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu i gynyddu...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Cymuned
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

CAVO yn hybu a chefnogi gweithredu gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion.
Os ydych chi eisoes yn cymryd rhan neu os hoffech fod yn rhan o'r sector cymunedol gwirfoddol yng Ngheredigion;
GALLWN eich helpu i wireddu syniad...