Rhaglen Graidd PentrePeryglon

Darparwyd gan
PentrePeryglon CYF

Darparwyd gan
PentrePeryglon CYF

Cyfleusterau

  • Conference
  • Disabled access
  • Disabled toilet
  • Equipment
  • Hearing loop
  • Internet (wifi)
  • Parking
  • Toilets

Taith ryngweithiol dan arweiniad Ceidwaid hyfforddedig o gwmpas 16 senario tebyg i fywyd. Mae grwpiau'n cymryd rhan mewn cwis gan ddefnyddio dyfeisiau pleidleisio cyn ac ar ôl eu taith i fesur dysgu.

Amseroedd agor

Monday - Friday 9.00am - 3pm

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig