infoengine

PentrePeryglon CYF

Mae PentrePeryglon yn darparu profiad sgiliau bywyd cynhwysol a rhyngweithiol sy'n trochi plant mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn mewn ffordd hwyliog a chreadigol. Mae hyn yn rhoi cyfle i blant ddatblygu sgiliau a fydd yn eu cefnogi i wneud dewisiadau cadarnhaol a rheoli'r senarios hyn yn hyderus yn y dyfodol.

Darparwyd gan PentrePeryglon CYF Gwasanaeth ar gael yn Talacre, Sir y Fflint Plant a Theuluoedd Cymuned Addysg a hyfforddiant
DangerPoint Ltd, Granary Court Business Park, Station Road, Talacre, CH8 9RL
01745 850414 info@dangerpoint.org.uk http://dangerpoint.org.uk/

Taith ryngweithiol dan arweiniad Ceidwaid hyfforddedig o gwmpas 16 senario tebyg i fywyd. Mae grwpiau'n cymryd rhan mewn cwis gan ddefnyddio dyfeisiau pleidleisio cyn ac ar ôl eu taith i fesur dysgu.