infoengine

YMUNO

Lleoliad

Cyfeiriad post

Min y Mor Bungalow Weelington Gardens Aberaeron SA46 0AJ

Gall y cynllun gynnig cyfraniad i leoliadau cofrestredig tuag at staffio ychwanegol ar gyfer plentyn 3-14 oed (neu 18 ag anabledd). Cefnogaeth ychwanegol ar gyfer gweithgareddau anghofrestredig. Cefnogaeth plant gyda Chyfathrebu a rhyngweithio, Gwybyddiaeth a dysgu, Ymddygiad, Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol, Nam synhwyraidd neu gorfforol, cyflyrau iechyd tymor hir.

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig