infoengine

DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth

Mae DASH yn cefnogi plant anabl a'u teuluoedd trwy ddarparu cynlluniau chwarae, diwrnodau gweithgareddau (yn ystod gwyliau ysgol yr Haf a'r Pasg) a chlwb ieuenctid symudol (dyddiau wythnos yn ystod y tymor) yn ogystal â seibiannau byr i deuluoedd (nifer o benwythnosau y flwyddyn) .

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 gail@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Ar gyfer plant 4-11 oed ag anabledd a'u brodyr a'u chwiorydd yn yr un ystod oedran, sy'n dymuno cyrchu cynlluniau chwarae arbenigol yng nghanol a gogledd y sir. Mae cynlluniau chwarae yn digwydd yn ystod gwyliau'r Pasg a'r Ha...

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Mae'r prosiect yn cefnogi pobl ifanc 12-25 oed, ag anabledd a / neu'n profi arwahanrwydd cymdeithasol. Mae gweithgareddau ar draws ystod o leoliadau ar draws y sir, cynhelir cyfarfodydd ar ôl ysgol, yn wythnosol.

Mae DASHA...

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 gail@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Wedi'i anelu at bobl ifanc (12 - 25 oed) ag anabledd a / neu'n profi arwahanrwydd cymdeithasol. Mae Diwrnodau Gweithgaredd yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau, yn ystod gwyliau'r Pasg a'r Haf.

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 rm@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Seibiannau preswyl byr ar gyfer plant a phobl ifanc anabl (8-18 oed).

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Gall y cynllun gynnig cyfraniad i leoliadau cofrestredig tuag at staffio ychwanegol ar gyfer plentyn 3-14 oed (neu 18 ag anabledd). Cefnogaeth ychwanegol ar gyfer gweithgareddau anghofrestredig. Cefnogaeth plant gyda Chyfathr...

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Nodau ac Amcanion DASH

* Cynnig cynlluniau hamdden priodol ar gyfer oedran a gallu i blant a phobl ifanc anabl.

* Cynnwys pobl ifanc anabl a'u brodyr a'u chwiorydd mewn dewisiadau amgen adeiladol yn lle aros gartref....